Бречко Олександр Володимирович

Бречко Олександр Володимирович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50* 12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: viplider@ukr.net
Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wn9u5u4AAAAJ&hl=ru

Публікації:

1. Бречко О.В. Подолання фіскальних асиметрій в контексті децентралізації / Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози. Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль. В-во «Крок», 2015. – С.154-158
2. Бречко О.В. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент забезпечення збалансованого розвитку національної економіки / Секторальні асиметрії розвитку національної економіки: механізми подолання в умовах нових викликів і факторних обмежень. Збірник матеріалів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наукової Internet-конференції з міжнародною участю. Тернопіль. В-во «Крок», 2015. – С.98-100
3. Бречко О.В. Податкове консультування як основа сервісного обслуговування платників податків / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку» Тернопіль. В-во «Крок», 2015. – С. 55-57
4. Бречко О.В. Фінансові платформи в стимулюванні конкурентного розвитку регіону / Науково-практичний семінар «Інституційна спроможність органів державної влади та місцевого самоврядування в проведенні економічних реформ а контексті конкурентного розвитку регіону» (27.10.2016р, ТНЕУ), 8с.
5. Бречко О.В. Міжрегіональне співробітництво як інструмент забезпечення збалансованого розвитку територій / Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Міжрегіональне співробітництво в національному та міжнародному вимірах», Тернопіль 18-19 жовтня 2016р. – Тернопіль, Крок, 2016. – С.34-41
6. Желюк Т.Л., Бречко О.В. Використання крипто валюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік / Вісник ТНЕУ, 2016. – №3. – С.50-60
7. Желюк Т.Л. Бречко О.В. Програмні механізми фінансування розвитку гуманітарного потенціалу національної економіки/ Фінансове регулювання зрушень в економіці України: зб.тез доп. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Мукачево, 21-22 березня 2017 р. ) . – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2017