Будник Людмила Андріївна

Будник Людмила Андріївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50*12-302
Кабінет: 2417
Скринька: l.budnyk@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів:
1. Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств.
2. Контроль і ревізія.

Публікації:
1. Будник Л. А. Аудит маркетингової діяльності підприємства / Л.А. Будник, Г.В. Жубіль // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку: матеріали круглого столу, Тернопіль 3 червня 2011р.- Тернопіль: ТНЕУ, 2011.-84 с. -15-19.
2. Будник Л. А. Застосування економічного аналізу в процесі управління ризиком незатребуваності продукції / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку», Тернопіль, 29 вересня-1 жовтня 2011 року – Тернопіль, ТНЕУ. – 2011.
3. Будник Л. А. Принципи класифікації аудиторського контролю / Л.А. Будник, І. Д. Голяш / Збірник наукових праць «Економічні науки». Серія «Облік і фінанси». Випуск – Луцьк, 2011.
4. Будник Л. А. Внутрішній контроль як засіб підвищення економічної безпеки бізнесу / Л.А. Будник, С.І Саченко / Тернопільський державний університет ім. Пулюя. «Галицький економічний вісник», № 4, 2011.
5. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: монографія; за ред. д.е.н., професора В. А. Дерія. – Тернопіль: Крок, 2016.-362с.- (С.202-213).
6. Будник Л. А. Класифікація державного аудиту / Л. А. Будник // Економіка та суспільство.- 2016.- №2.- С.827.
7. Будник Л. А. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє / Л. А. Будник // Вісник ХДУ Серія Економічні науки.-2016.-№17.-С.130.
8. Будник Л. А. Вимоги до компетенції державних аудиторів / Л. А. Будник // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 11 травня 2016р. – Тернопіль: ТНЕУ 2016. – С. 308.