Чорний Володимир Степанович

Чорний Володимир Степанович
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50*12-302
Кабінет: 2417
Скринька: v.chornyi@tneu.edu.ua

Публікації:
1. Практикум з дисципліни “Статистика” з використанням Exsel .Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 216с.
2. Теоретичні аспекти функцій зайнятості та вплив їх на соціально економічний розвиток. Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів. Збірник матеріалів конференції / Тернопіль: Підручники та посібники, 2009. – С.33-34.
3. Статистичний аналіз структур та структурних зрушень економічно активного населення Тернопільського регіону. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 4 (20) 2009 р.
4. Аналіз інтенсивності динаміки та динамічної варіації рівня економічної активності населення регіону . Збірник наукових праць кафедри статистики НАОСУ. Випуск 2. – Київ: 2010. – С.85-89.
5. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни „Статистика” Тернопіль: „Економічна думка”, 2010. – 99 с.
6. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: моногр. / за ред. д. е. н., проф. В. А. Дерія. – Тернопіль: Крок, 2016. – 420 с. (С. 6-11).