Голяш Ірина Дмитрівна

Голяш Ірина Дмитрівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50* 12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: i.holiash@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів:
1. Проектний аналіз.
2. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків.

Публікації:
1. Golyash I.D. Individual Learning Path Building on Knowledge-based Approach /I. Golyash, T.Lendyuk, S.Rippa // The 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 24-26 September 2015, Warsaw, Poland, Р.949-954.
2. Голяш І.Д. Класифікація державного аудиту / І.Д.Голяш, Л.А. Будник // Економіка та суспільство. –Мукачево: Мукачівський державний університет. – 2016. – №2. – С.661-665.
3. Голяш І.Д. Використання сценарного методу оцінки ризиків у процесі аудиту інвестиційних проектів // І.Д.Голяш, Л.А. Бабій // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: ХXІІ міжн. наук.-практ. інтернет-конф.- Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2016 Режим доступу:https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9/157aa87bd4638445
4. Голяш І.Д. Сучасний розвиток науки про аудит / І.Д.Голяш // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: міжн. наук.-практ. конф. – Т. : ТНЕУ, 2016. – С. 321-323
5. Голяш І.Д. Роль контролю в управлінні підприємствами готельно-ресторанного бізнесу / І.Д.Голяш // Економічні та інвестиційно-інноваційні процеси: стан та розвиток: міжн. наук.-практ. конф. – О. : ЦЕДР, 2016. – С. 97-99
6. Голяш І.Д. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє / І.Д.Голяш, Л.А. Будник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Х.: Херсонський державний університет. – 2016. – №17. – Частина 1. – С.130-134
7. Голяш І.Д. Економічна експертиза:її сутність і роль у сфері контролю / І.Д.Голяш, С.Р.Романів // Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові економічні дослідження : теорії та пропозиції». – Запоріжжя, 2016.- С.76-78.
8. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія; за ред. д.е.н., професора В.А.Дерія. – Тернопіль : Крок, 2016.-362с.- (С.49-60).