Кулик Роман Романович

Кулик Роман Романович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50 * 12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: r.kulyk@tneu.edu.ua

Публікації:
1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с.
2. Кулик, Р.Р. Основи концепції оцінювання фінансової безпеки бізнес системи / Р.Р. Кулик // Світ фінансів, 2014р. №2 С.110 – 122.
3. Кулик, Р.Р. Життєвий цикл бізнес – системи та її фінансова безпека /Р.Р.Кулик, О.П.Соловій // XXVII-я Международная научно-практическая конференция «Инновационный потенциал мировой науки – ХХI век», 20 мая 2014 г. г.Запорожье. С.83 – 87.
4. Кулик, Р.Р. Оцінювання фінансової безпеки бізнес-агента / Р.Р. Кулик // Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари й послуги» – 8-10 жовтня 2015. Тернопіль. С.44 – 47.
5. Кулик, Р.Р. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм / Р.Р. Кулик //Галицький економічний вісник. — 2015. — №1 (39). — С. 160 – 166.
6. Кулик, Р.Р. Податковий аудит – коректність використання терміну / Р.Р. Кулик // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» — 11 травня 2016. Тернопіль С.350 – 352.