Література до вивчення дисциплін

 Міжнародна статистика

 1. ЕНМКД Міжнародна економічна статистика [Електронний ресурс] .– Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2551-2013-11-15-08-55-21
 2. Лугінін, О. Є. Міжнародна економічна статистика [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Львів : Новий Світ – 2000, 2010. – 471 с.
 3. Міжнародна економічна статистика [Текст] : метод. вказівки до виконання КПІЗ / уклад. В. В. Маслій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с.
 4. Міжнародна економічна статистика [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять / уклад. В. В. Маслій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 27 с.

2.Статистика

 1.  ЕНМКД Статистика  [Електронний ресурс] .– Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2555-2013-11-15-09-02-54
 2. Статистика [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 88 с. . – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/9682
 3. Акімова, О. В. Статистика в малюнках та схемах [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акімова, О. С. Дубинська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 168 с.
 4. Гальків, Л. І. Економічна статистика [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Гальків, Н. П. Лутчин, Б. С. Москаль. – [2-ге вид., випр. і доповн.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 400 с.
 5. Мармоза, А. Т.  Теорія статистики [Текст] : підручник / А. Т. Мармоза. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 592 с.
 6. Моторин, Р. М.  Статистика для економістів [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. – [3-тє вид., випр. і доповн.]. – К. : Знання, 2013. – 384 с.
 7. Опря, А. Т.  Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Опря. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448 с.
 8. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Опря, Л. О. Дорогань-Писаренко, О. В. Єгорова, Ж. А. Кононенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 448 с.
 9. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Опря, Л. О. Дорогань-Писаренко, О. В. Єгорова, Ж. А. Кононенко. – [2-ге вид., переробл. та доповн.].– К. : ЦУЛ, 2017. – 536 с.
 10. Статистика [Текст] : метод. вказівки / уклад. Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 28 с.
 11. Статистика [Текст] : навч. посіб. / С. О. Матковський, Л. І. Гальків, О. С. Гринькевич, О. З. Сорочак. –[ 2-ге вид., доповн. і випр.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 432 с.  Статистика. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.
 12. Стегней, М. І. Статистика : кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / М. І. Стегней, І. О. Іртищева. – К. : Кондор, 2016. – 306 с
 13. Теорія статистики [Текст] : навч. посіб. / М. В. Макаренко, І. М. Гойхман, О. О. Гладчук, О. В. Шуть. – К. : Кондор, 2012. – 236 с
 14. Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики [Текст] : підручник / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 441 с.
 15. Тринько, Р. І. Основи теоретичної і прикладної статистики [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тринько, М. Є. Стадник. – К. : Знання, 2011. – 400 с.

3.Статистика (англ. мова) Statistics

 1. ЕНМКД Statistics[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3712-statistics
 2. Bamberg, G. Statistik [Текст] / G. Bamberg, F. Baur. – 12, uberarbeitete Auflage. – Munchen : Oldenbourg, 2002. – 342 s.
 3. Boudreau, Nancy S. Statistics [Текст] : students solutions manual / Nancy S. Boudreau. – Seventh Edition. – New York : Prentice Hall, 1997. – 330 p.
 4. Brase, Charles Understanding basis statistics [Текст] / Charles Brase, Corrinne Brase. – Boston : Houghton mifflin company, 1997. – 638 p.
 5. Cangelosi, V. E. Basic statistics. A real world approach [Текст] = Основи статистики / V. E. Cangelosi, P. H. Taylor, P. F. Rice. – 3d edition. – Paul : West publishing company, 1983. – 581 р.
 6. Freedman, D. Statistics [Текст] / D. Freedman, R. Pisani, R. Purves. – third edition. – New York : Norton @ Company, 1998. – 578 p.
 7. Keller, G. Statistics for Management and Economics [Текст] : A Systematic Approach / G. Keller, B. Warrack, H. Bartel. – Second Edition. – Belmont : Wadsworth Publishing Co., 1990. – 1109 p.
 8. Moore, D. Introduction to the Practice of Statistics [Текст] / D. Moore, G. McCade. – Second edition. – New York : W.H. Freeman and Company, 1997. – 854 p.
 9. Schira, J. Statistische Methoden der VWL und BWL : Theorie und Praxis [Текст] / J. Schira. – 2, uberarbeitete Auflage. – Munchen : Pearson Studium, 2005. – 626 s.
 10. Soler, F. Statistics : A Model for Uncertainty [Текст] / F. Soler, C. Avery. – Cupertino : Kendall Hunt. Publishing company, 1997. – 293 p.
 11. Yamane, T. Statistik [Текст] : Ein einfuhrendes Lehrbuch. Band 1 / T. Yamane. – Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1976. – 431 s.
 12. Yamane, T. Statistik [Текст] : Ein einfuhrendes Lehrbuch. Band 2 / T. Yamane. – Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1976. – 431 s.

4.Облік і оподаткування

1.     ЕНМКД Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3636-oblik-i-opodatkuvannia-investytsiino-innovatsiinoi-diialnosti

2.     ЕНМКД Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3621-oblik-i-opodatkuvannia-diialnosti-mizhnarodnykh-kompanii

 1. Крупка, Я. Д. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – [3-тє вид., переробл. і доповн.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – 263 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27984/1/%21%21%21%20_%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%20%D0%86%D0%86%D0%94_%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7_%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91_2017.pdf.
 2. Бруханський, Р. Ф. Вступ до спеціальності [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 134 с. Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32919
 3. Бруханський, Р. Ф. Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 110 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32923
 4. Фінансовий облік [Електронний ресурс] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – [ 4-те вид., доповн. та переробл.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.– Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22518
 5. Бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] : навч. посіб. / Р. Л. Хом’як, В. І. Воськало, Г. О. Партин [та ін.] ; за ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського. – [4-те вид., доповн., переробл.].– Львів : Ажур, 2010. – 1220 с.
 6. Дробязко, С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод ; за заг. ред. П. Й. Атамаса. – К. : ЦУЛ, 2012. – 414 с.
 7. Іванов, Ю. Б. Податковий облік та звітність [Текст] : підручник / Ю. Б. Іванов, В. В. Карпова, О. Є. Найденко. – К. : Знання, 2011. – 710 с. – (Харківському національному економічному університету 80 років).
 8. Історія обліку і оподаткування [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. М. Белова, Т. В. Дідоренко, М. С. Палюх [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 52 с.
 9. Облік і звітність в оподаткуванні [Текст]: консп. лекцій / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля, С. І. Ковач, В. В. Янчев. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 329 с.
 10. Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – [5-те вид., доповн. і переробл. ]. – К. : Алтера, 2011. – 976 с.
 11. Шара, Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. – К. : ЦУЛ, 2016. – 423 с.
 12. Шара, Є. Ю.  Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. – К. : ЦУЛ, 2011. – 424 с.
 13. Шара, Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 423 с

5.Економічний аналіз

 1. ЕНМКД Економічний аналіз [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2550-2013-11-15-08-54-29
 2. Серединська, В. М. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – [2-ге вид., перероб. і доп.] – Тернопіль : Астон, 2010. – 624 с. . – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/458
 3. Воронко, О. С. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ – 2000, 2012. – 280 с. – (Вища освіта в Україні).
 4. Воронко, О. С.  Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 279 с. – (Вища освіта в Україні).
 5. Гринів, Б. В.  Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Гринів. – [2-ге вид., переробл. та доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 392 с.
 6. Економічний аналіз [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. В. А. Дерій, І. В. Спільник, О. М. Загородна [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 68 с. – До 45-річчя ФОА.
 7. Економічний аналіз [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 44 с.
 8. Економічний аналіз [Текст] : метод. вказівки для виконання КПІЗ / авт.-упоряд. В. А. Дерій, І. В. Спільник, О. М. Загородна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 22 с.
 9. Петряева, З. Ф. Организация и методика экономического анализа [Текст] : учеб. пособ. / З. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Х. : ХНЭУ, 2012. – 324 с.
 10. Проскурович, О. В.  Комп’ютерні технології економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. – Львів : Новий Світ – 2000, 2018. – 312 с.
 11. Спільник, І. В. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. комплекс / І. В. Спільник, О. М. Загородна. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 432 с.
 12. Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 280 с.
 13. Черниш, С. С. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2018. – 311 с.
 14. Черниш, С. С. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб . / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312

6.Внутрішній контроль

1. ЕНМКД Внутрішній контроль [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3990-vnutrishnii-kontrol

 1. Гуцаленко, Л. В. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат [Текст] : монографія / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, А. Ю. Козаченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2081/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.%20%d0%94%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b9%2c.pdf.
 2. Гуцаленко, Л. В. Внутрішньогосподарський контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. – К. : ЦУЛ, 2014. – 496 с.
 3. Дікань, Л. В. Фінансово-господарський контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дікань, Н. В. Синюгіна. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 336 с.
 4. Івахненков, С. В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції [Текст] : монографія / С. В. Івахненков. – Житомир : Рута, 2010. – 432 с.
 5. Мех, Я. В. Внутрішні резерви, як основа ресурсозабезпечення підприємств України : проблеми обліку і контролю [Текст] : монографія / Я. В. Мех. – Тернопіль : Терно-Граф, 2010. – 303 с.

7.Звітність підприємств

 1. ЕНМКД Звітність підприємств [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2039-2013-10-11-14-05-39
 2. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26336/1/1-Oblikove_zabezpetchenja.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ
 3. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – [2-ге вид., випр. і доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 303 с.– Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26356
 4. Лучко, М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – До 50-річчя ТНЕУ.– Режим доступу : ttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16819
 5. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 446 с. .– Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26335
 6. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні [Текст] : монографія / З.-М. В Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 320 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5793/1/Kontseptsia_rorvytku_buhgalterskogo_obliku-2015.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.
 7. Крупка, Я. Д. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Крок, 2017. – 263 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27984/1/%21%21%21%20_%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%20%D0%86%D0%86%D0%94_%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7_%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91_2017.pdf.
 8. Верига, Ю. А. Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 776 с.
 9. Звітність підприємства [Текст] : метод. казівки / авт.-уклад. М. К. Пархомець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 104 с.
 10. Звітність підприємства [Текст] : підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 570 с.
 11. Крупельницька, І. Г. Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Крупельницька. – К. : ЦУЛ, 2012. – 232 с.
 12. Левицька, С. О. Звітність підприємств [Текст] : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – К. : ЦУЛ, 2016. – 234 с.
 13. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку : щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2016. – 75 с.
 14. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2013. – 226 с.
 15. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, Є. А. Карпенко, Г. О. Соболь, Н. О. Кулявець. – К. : ЦУЛ, 2014. – 272 с.

8.Аудиторські процедури

 1. НМКД Аудиторські процедури [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/3531-audytorski-protsedury
 2. Аудиторські процедури [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. В. М. Серединська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 89 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24196
 3. Аудит [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, М. Р. Лучко, Л. А. Будник [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 276 с.
 4. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дерев’янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М. Ганяйло. – К. : ЦУЛ, 2016. – 381 с.
 5. Аудит в Україні (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) [Текст] : підручник / В. В. Немченко, О. Ю. Редько, К. О. Редько [та ін.] ; за ред. В. В. Немченко, О. Ю. Редько. – К. : ЦУЛ, 2012. – 536 с.
 6. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту [Текст] : підручник / В. В. Немченко, О. Ю. Редько, К. О. Редько [та ін.] ; за ред. В. В. Немченко, О. Ю. Редько. – К. : ЦУЛ, 2012. – 540 с.
 7. Бодюк, А. В.  Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності [Текст] : монографія / А. В. Бодюк. – К. : Кондор, 2016. – 360 с.
 8. Виноградова, М. О.  Аудит [Текст] : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва. – К. : ЦУЛ, 2017. – 653 с.
 9. Захарченко, В. І.  Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. – Львів : Магнолія – 2006, 2012. – 360 с. – (Вища освіта в Україні).
 10. Лубенченко, О. Е.  Аудит зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : монографія / О. Е. Лубенченко. – К. : Кондор, 2016. – 306 с.
 11. Мултанівська, Т. В. Організація і методика аудиту [Текст] : практикум / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 283 с.
 12. Огійчук, М. Ф. Аудит [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. І. Рагуліна, І. Т. Новіков. – [3-тє вид., переробл. і доповн.]. – К. : Алерта, 2016. – 751 с.
 13. Огійчук, М. Ф.  Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, К. О. Утенкова. – К. : Алерта, 2016. – 304 с.
 14. Проскуріна, Н. М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика [Текст] : монографія / Н. М. Проскуріна. – К. : НАСОА, 2011. – 739 с.

 9.Аудит

 1. ЕНМКД Аудит [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2062-2013-10-22-09-13-08
 2. Завитій О. П. Аудит [Електронний ресурс] : консп. лекцій / О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с. – Режим доступу :
  http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24195
 3. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дерев’янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, О. М. Ганяйло. – К. : ЦУЛ, 2016. – 381 с.
 4. Аудит [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, М. Р. Лучко, Л. А. Будник [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 276 с.
 5. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту [Текст] : підручник / В. В. Немченко, О. Ю. Редько, К. О. Редько [та ін.] ; за ред. В. В. Немченко, О. Ю. Редько. – К. : ЦУЛ, 2012. – 540 с.
 6. Виноградова, М. О. Аудит [Текст] : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва. – К. : ЦУЛ, 2017. – 653 с.
 7. Дікань, Л. В. Державний аудит [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна ; за ред. Л. В. Дікань. – К. : Знання, 2011. – 504 с
 8. Лень, В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай ; за ред. В. С. Леня.  – К. : Каравела, 2015. – 272 с.
 9. Мултанівська, Т. В. Аудит. Практикум [Текст] : навч.-практ. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 180 с.
 10. Облік і аудит [Текст] : метод. вказівки та завдання для практ. занять / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, У. В. Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 47 с.
 11. Облік і аудит [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Смоляр, Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2016. – 616 с.
 12. Огійчук, М. Ф.  Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2012. – 664 с.
 13. Огійчук, М. Ф.  Аудит [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. І. Рагуліна, І. Т. Новіков. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2016. – 751 с.
 14. Письменна, М. С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель : теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / М. С. Письменна. – К. : ЦУЛ, 2017. – 452 с.
 15. Практикум з фахових дисциплін спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” освітнього ступеня “Магістр” [Текст] / В. П. Матвієнко, В. М. Фурман, Є. В. Калюга [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 200 с.  

10.Аналіз господарської діяльності

 1. ЕНМКД Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/nmkd/2548-2013-11-15-08-49-08
 2. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. М. Загородна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 137 с.  – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24191
 3. Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання [Текст] : монографія / Ю. А. Богач, А. М. Бутова, А. Є. Буяк [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 450 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1923/1/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.pdf.
 4. Аналіз господарської діяльності : теорія, методика, розбір конкретних ситуацій [Текст] : навч. посіб. / Н. Г. Шпанковська, Г. О. Король, К. Ф. Ковальчук [та ін.] ; за ред. К. Ф. Ковальчука. – К. : ЦУЛ, 2012. – 326 с.
 5. Аналіз господарської діяльності : теорія, методика, розбір конкретних ситуацій [Текст] : навч. посіб. / Н. Г. Шпанковська, Г. О. Король, К. Ф. Ковальчук [та ін.] ; за ред. К. Ф. Ковальчука. – К. : ЦУЛ, 2016. – 326 с.
 6. Договори в господарській діяльності [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2012. – 201 с
 7. Круш, П. В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства : собівартість, прибуток [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна. – [2-ге вид., переробл.]. – К. : Каравела, 2015. – 420 с
 8. Назарова, Г. В. Розвиток та використання управлінського персоналу – стратегічний підхід [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, О. О. Затєйщикова. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 216 с.
 9. Облік і аудит [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Смоляр, Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2013. – 616 с.
 10. Паракуда, І. В.  Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні [Текст] : монографія / І. В. Паракуда. – К. : Ліра-К, 2015. – 412 с
 11. Пилипенко, В. В. Мікроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пилипенко. – Львів : Новий світ – 2000, 2012. – 280 с. – (Вища освіта в Україні).
 12. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Понікаров, С. М. Попова, Л. М. Попова, Д. В. Назаренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 328 с.
 13. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк [та ін.] ; наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – [8-ме вид., переробл. та доповн.]. – К. : КНЕУ, 2013. – 520 с.

 

 11.Податкові розрахунки і звітність

 1. ЕНМКД Податкові розрахунки і звітність [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2731-podatkovi-rozrakhunky-i-zvitnist
 2. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26336/1/1-Oblikove_zabezpetchenja.pdf
 3. Звітність підприємства [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 59 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літз/звітність%20підприємства/звітність%20підприємств.pdf
 4. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. В. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк [та ін.] ; за ред. І. О. Лютого. – К. : ЦУЛ, 2018. – 456 с.
 5. Крисоватий, А. І. Податкові розрахунки і звітність [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 338 с.
 6. Іванов, Ю. Б. Податковий облік та звітність [Текст] : підручник / Ю. Б. Іванов, В. В. Карпова, О. Є. Найденко. – К. : Знання, 2011. – 710 с.
 7. Шестакова, Е. В. Налоговое планирование. Теория и практические рекомендации с материалами судебной практики [Текст] / Е. В. Шестакова. – М. : Юстицинформ, 2010. – 160 с.
 8. Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : консп. лекцій / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля, С. І. Ковач, В. В. Янчев. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 329 с.
 9. Волкова, І. В. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. В. Волкова, О. Ю. Калініна. – [2-ге вид.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 520 с.
 10. Малишкін, О. І. Облік і аудит податків в Україні : теорія, методологія, практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / О. І. Малишкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 376 с.
 11. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС [Текст] : монографія / О. І. Малишкін, К. В. Безверхий, І. С. Ковова [та ін.]. – К. : Видавничий дім “АртЕк”, 2018. – 418 с.
 12. Іванов, Ю. Б. Податковий облік та звітність [Текст] : підручник / Ю. Б. Іванов, В. В. Карпова, О. Є. Найденко. – К. : Знання, 2011. – 710 с.

12.Контроль і ревізія

 1. ЕНМКД Контроль і ревізія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/php/uk/component/content/article/93-nmkd/2498-2013-11-14-13-33-21
 2. Контроль і ревізія [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. М. М. Шестерняк. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 101 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8188/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%A0%D1%96%D0%9A%202013.pdf
 3. Будник Л. А. Контроль і ревізія [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / Л. А. Будник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 55 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24964/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
 4. Саченко, С. І. Фінансово-господарський контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. І. Саченко, Я. В. Мех. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/665/1/%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf
 5. Історія розвитку обліку і контролю [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 145 с.
 6. Аудит [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 77 с.
 7. Завитій, О. П.  Ревізійна справа [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 8. Ревізійна справа [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 33 с.
 9. Аудит [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 107 с.
 10. Контроль і ревізія [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 31 с.
 11. Ревізійна справа [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 118 с.
 12. Аудит [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 49 с.
 13. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с.
 14. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Електронний ресурс] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с.
 15. Живко, З. Б. Контрольно-ревізійна діяльність [Текст] : навч. посіб. / З. Б. Живко, І. О. Ревак, М. О. Живко. – К. : Алерта, 2012. – 496 с.

13.Організація і методика аудиту

 1. ЕНМКД Організація і методика аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2841-orhanizatsiia-i-metodyka-audytu
 2. Аудит [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 49 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літа/аудит/аудит%20лекції.pdf
 3. Аудит [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 107 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літа/аудит/аудит.pdf
 4. Аудит [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 77 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літа/аудит/аудит2.pdf
 5. Виноградова, М. О. Аудит [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва. – К. : ЦУЛ, 2014. – 653 с.
 6. Саченко, С. І. Фінансово-господарський контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. І. Саченко, Я. В. Мех. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 212 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет%20ОА/КАРК/Саченко%20С.І/book/фінансово-господарський%20контроль.pdf
 7. Завитій, О. П. Фінансово-господарський контроль [Електронний ресурс] : курс лекцій / О.  П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 95 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літф/фінансово-господарський%20контроль/фінансово-господарський%20контроль2.pdf
 8. Мултанівська, Т. В. Організація і методика аудиту [Текст] : практикум / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 283 с.
 9. Огійчук, М. Ф. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, К. О. Утенкова. – К. : Алерта, 2016. – 304 с.
 10. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Є. Труш, Т. А. Калінська, Т. А. Алексєєва, І. О. Дмитрієнко ; за ред. проф. В. Є. Труша. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 149 с.
 11. Огійчук, М. Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К. : Алерта, 2012. – 664

 14.Податкове консультування

 1. ЕНМКД Податкове консультування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3709-podatkove-konsultuvannia
 2. Податкове консультування [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. В. Бречко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 123 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52211/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf
 3. Адміністрування податків [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. А. І. Луцик. – Тернопіль, 2016. – 34 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24135/1/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 460 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9973/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
 5. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. –К. :Ліра-К, 2017. – 308 c.
 6. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – Суми : СДУ, 2017. – 412 с.
 7. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – К. : Ліра-К, 2016. – 308 c.
 8. Податковий кодекс України [Текст]. – К. : Вісник, 2015. – 336 с.
 9. Ткачик, Ф. П. Податкове консультування [Текст] : навч. посіб. / Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 252 с.
 10. Доброскок, О. В. Податковий контроль та його ефективність [Текст] : навч. посіб. / О. В. Доброскок. – К. : Алерта, 2012. – 238 с.

 

 15.Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємства

 1. ЕНМКД Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3663-ekspertna-otsinka-pravoporushen-u-sferi-ekonomiky-pidpryiemstv
 2. Іванілов, О. С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – [2-ге вид.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 728 с.
 3. Економіка підприємства [Текст] : консп. лекцій / авт.-упоряд. С. В. Грубяк. – Тернопіль : ТАЙП, 2012. – 198 с.
 4. Олійничук, О. І. Правові основи протидії економічній злочинності [Текст] : навч. посіб. / О. І. Олійничук. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2016. – 242 с.
 5. Швець, В. Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи [Текст] : підручник / В. Є. Швець. – К. : Каравела, 2011. – 240 с.
 6. Шило, В. П. Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : підручник / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. А. Шепелюк ; за ред. О. М. Брадула, В. В. Сопко. – К. : Кондор, 2015. – 451 с.
 7. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 344 с.
 8. Полінкевич, О. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 398 с.
 9. Дорошук, Г. А. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів : Новий Світ – 2000, 2010. – 332 с.
 10. Шило, В. П. Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : підручник / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. А. Шепелюк ; за ред. О. М. Брадула, В. В. Сопко. – К. : Кондор, 2013. – 451 с.

 

16.Контроль за фінансово-економічною безпекою діяльності підприємств

 1. ЕНКМД Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3697-finansovo-ekonomichna-bezpeka-sub-iektiv-hospodariuvannia
 2. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/564
 3. Колесніков, А. П. Фінансово-економічна безпека підприємств [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.
 4. Птащенко, Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 320 с.
 5. Гончаров, С. М. Основи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Т. В. Кузнєцова, О. Ю. Лесняк. – К. : Кондор, 2017. – 216 с.
 6. Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 255 с.
 7. Сусіденко, О. В. Фінансова безпека підприємства : теорія, методи, практика [Текст] : монографія / О. В. Сусіденко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 128 с.
 8. Отенко, І. П. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 252 с.
 9. Економічна безпека [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Користін, О. І. Барановський, Л. В. Герасименко [та ін.] ; за ред. О. М. Джужі. – К. : ЦУЛ, 2010. – 368 с.
 10. Фінансова безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 300 с.


 17.Організація і методика судово-економічної експертизи

 1. ЕНКМД Організація і методика судово-економічної експертизи [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3710-orhanizatsiia-i-metodyka-sudovo-ekonomichnoi-ekspertyzy
 2. Судово-бухгалтерська експертиза [Електронний ресурс] : курс лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 69 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літс/судово-бухгалтерська%20експертиза/судово-бухгалтерська%20експертиза2.pdf
 3. Судово-бухгалтерська експертиза [Електронний ресурс] : курс лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 17 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літс/судово-бухгалтерська%20експертиза/судово-бухгалтерська%20експертиза.pdf
 4. Шило, В. П. Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : підручник / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. А. Шепелюк ; за ред. О. М. Брадула, В. В. Сопко. – К. : Кондор, 2015. – 451 с.
 5. Шило, В. П. Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : підручник / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. А. Шепелюк ; за ред. О. М. Брадула, В. В. Сопко. – К. : Кондор, 2013. – 451 с.
 6. Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, Л. Г. Михальчишина, В. М. Сидорчук, І. К. Пентюк. – К. : ЦУЛ, 2011. – 352 с.
 7. Кубрак, П. М. Кримінальний процес України. Загальна частина [Текст] : підручник / П. М. Кубрак. – К. : Персонал, 2010. – 244 с.
 8. Швець, В. Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи [Текст] : підручник / В. Є. Швець. – К. : Каравела, 2011. – 240 с.
 9. Понікаров, В. Д. Судово-економічна експертиза [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Понікаров, С. М. Попова, Л. М. Попова. – [2-ге вид. доп. та перероб.]. – Х. : Еспада, 2008. – 272 с .
 10. Волкова, І. А. Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2009. – 84 с.

 

18.Оцінка майна і бізнесу

 1. ЕНКМД Оцінка майна і бізнесу [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/NMKD/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83/2017/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні [Електронний ресурс] : монографія / З.-М. В Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 320 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5793/1/Kontseptsia_rorvytku_buhgalterskogo_obliku-2015.pdf
 3. Оцінка вартості майна та бізнесу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 84 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/51437/Lekzii.pdf
 4. Оціночна діяльність [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 59 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літо/оціночна%20діяльність/оціночна%20діяльність.pdf
 5. Науково-практичний коментар Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” [Текст] / В. О. Воронін, Д. В. Журавльов, Н. Г. Казмерчук-Палащина [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 352 с.
 6. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 198 с.
 7. Яшкіна, Н. В. Оцінка бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Яшкіна. – К. : Алерта, 2010. – 440 с.
 8. Законодавство України про приватизацію [Текст] : зб. офіц. текстів законів станом на 3 верес. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2012. – 374 с.
 9. Вівчар, О. І. Оцінка вартості майна та бізнесу [Текст] : практикум / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 56 с.
 10. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 198 с.
 11. Калінеску, Т. В. Оцінювання майна [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 311 с.
 12. Корягін, М. В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / М. В. Корягін. – Львів : Інтерсервіс, 2012. – 262 с.

 

 19.Податкове планування та мінімізація податкових ризиків

 1. ЕНКМД Податкове планування та мінімізація податкових ризиків [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/3711-podatkove-planuvannia-ta-minimizatsiia-podatkovykh-ryzykiv
 2. Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 276 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літп/податковий%20менеджмент/податковий%20менеджмент.pdf
 3. Андрущенко, В. Л. Податкова держава [Текст] = A tax state : монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. – К. : Алерта, 2016. – 303 с.
 4. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Текст] : учебник / И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов, Л. Н. Васянина [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 560 с.
 5. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с.
 6. Бечко, П. К. Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. – К. : ЦУЛ, 2009. – 288 с.
 7. Шестакова, Е. В. Налоговое планирование. Теория и практические рекомендации с материалами судебной практики [Текст] / Е. В. Шестакова. – М. : Юстицинформ, 2010. – 160 с.
 8. Невешкина, Е. В. Управление финансово-товарными потоками на предприятиях торговли [Текст] : практ. пособ. / Е. В. Невешкина. – М. : Дашков и К, 2010. – 192 с.
 9. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – К. : Ліра-К, 2016. – 308 c
 10. Десятнюк, О. М. Моніторинг податкових ризиків [Текст] : навч. посіб. / О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Воля, 2005. – 216 с.

 

 20.Облік в зарубіжних країнах

 1. ЕНКМД Облік в зарубіжних країнах [Електронний ресурс]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. ­– Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/93-nmkd/2476-2013-11-12-13-06-05
 2. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 42 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/predmety/літо/облік%20в%20зарубіжних%20країнах/облік%20у%20зарубіжних%20країнах.pdf
 3. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 47 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31573/1/25.09.2018%20%D1%80-converted.pdf
 4. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16824/1/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80.%20%D0%BA%D1%80..pdf
 5. Крупка, Я. Д. Облік міжнародних операцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. Д.  Крупка, І. Я. Назарова – Тернопіль : Крок, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18379
 6. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 446 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26335
 7. Лучко, М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16819
 8. Онищенко, В. О. Облік у зарубіжних країнах [Текст] = Ассоunting in foreign countries : підручник / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая. – К. : ЦУЛ, 2018. – 576 с.
 9. Воронко, Р. М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія – 2006, 2011. – 528 с.
 10. Губачова, О. М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. І. Мельник. – [2-ге вид., переробл. та доповн.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400 с.
 11. Воронко, Р. М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко. – [2-ге вид., стер.]. – Львів : Магнолія – 2006, 2012. – 744 с.
 12. Жолнер, І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами [Текст] : навч. посіб. / І. В. Жолнер. – К. : ЦУЛ, 2012. – 365 с.