Литвин Зоряна Богданівна

Литвин Зоряна Богданівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: z.lytvyn@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів:
1. Теорія економічного аналізу.
2. Економічний аналіз.
3. Аналіз господарської діяльності.
4. Діагностика бізнес-процесів.

Публікації:
1. Литвин З.Б. Необхідність аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Економічний аналіз: Збірник наукових праць за ред. В.А.Дерія. Том 25. №2. – С. 99-108.
2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія; за ред. д.е.н., професора В.А.Дерія. – Тернопіль : Крок, 2016.-362с.- (С.296-328).
3. Литвин З.Б. Сучасний стан та перспективи розвитку консультаційного бізнесу в Україні / З.Б.Литвин, Н.О.Смольницька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика», м. Київ, 2016.- С.32-36.
4. Литвин З.Б. Аналітичне забезпечення консалтингу щодо первинного розміщення на фондовому ринку /З.Б.Литвин, Н.О.Смольницька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової системи України», м. Запоріжжя, 2016.- С.136-140.
5. Литвин З.Б. Деякі аспекти аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства /З.Б.Литвин//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» м. Тернопіль, 2016. – С.357-361.
6. Литвин З.Б. Аналіз проблемних аспектів інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єкта господарювання /З.Б. Литвин// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды», Кишинев, (Республіка Молдова) 2016. – С. 209 -212.
7. Литвин З.Б. Актуальність бізнес-аналітики в умовах сучасного підприємництва / З.Б.Литвин, Б.М.Штефан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка без кордонів:інтеграція, інновація, транскордонне співробітництво» м. Каунас (Литва), 2016.- С.239-243.
8. Литвин З.Б. Бізнес-аналітика в маркетинговій діяльності: практичні підходи. /З.Б.Литвин, Б.М.Штефан// Міжнародна наукова конференція «Економіка та соціум сучасний фундаментальний розвиток людства» м. Лейпциг, (Німеччина), 2016.- С.237-240.
9. Литвин З.Б. Організація фінансового аналізу діяльності бюджетної установи /З.Б.Литвин, О.В.Синькович// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін», м. Одеса, 2016.- С.238-240.
10. Литвин З.Б. Особливості складання фінансової звітності бюджетних установ. /З.Б.Литвин, О.В.Синькович // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції», м. Запоріжжя. – С.69-73.
11. Литвин З.Б. Оцінка трудового потенціалу підприємства. /З.Б.Литвин, І.О.Кутинська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення та особливості регулювання міжнародних економічних відносин», м. Дніпро, 2016.- С.92-96.
12. Литвин З.Б. Деякі аспекти аналізу використання фонду оплати праці.
/З.Б.Литвин, І.О.Кутинська// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток» м. Ужгород, 2016.- С.134-135.
13. Литвин З.Б. Аналіз забезпеченості основними засобами та оцінка їх технічного стану. \ З.Б.Литвин, Т.І. Повознікова// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. «Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку» м. Миколаїв, 2016.- С.125-128.
14. Литвин З.Б. Сутність, класифікація та оцінка основних засобів. / З.Б.Литвин, Т.І. Повознікова// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення стійкого економічного розвитку країни: можливості та перспективи», м. Львів, 2016.-С.138-141.