Михайлишин Надія Петрівна

Михайлишин Надія Петрівна
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: n.mekhailyshyn@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів:
1. Аудит.
2. Звітність підприємств.

Публікації:
1. Михайлишин Н.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства / Н.П. Михайлишин, І.В. Данилюк // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 2 (45). – С. 127-132.
2. Михайлишин Н.П. Облік витрат і калькулювання собівартості поліграфічної продукції / Н.П. Михайлишин // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки: Міжнародний збірник наукових праць. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 43-51.
3. Михайлишин Н.П. Облік витрат і калькулювання собівартості поліграфічної продукції / Н.П. Михайлишин // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали VІ Міжнародної науково – практичної конференції. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 177-178.
4. Михайлишин Н.П. Зарубіжний досвід організації фінансового контролю / Н.П. Михайлишин // Стан і перспективи розвитку обліково-інформа-ційної системи в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 2014.- С. 234-236.
5. Михайлишин Н.П. Структура і склад служби контролінгу /
Н.П. Михайлишин // Проблеми та перспективи розвитку контролінгу як науки: матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 2015. – С. 32-36.
6. Михайлишин Н.П. Прогресивні калькуляційні системи / Н.П. Михайлишин, Н.Г. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: Миколаївський університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 1008-1012.
7. Михайлишин Н.П. Зарубіжний досвід організації фінансового контролю та можливість його впровадження в Україні / Н.П. Михайлишин // Актуальні проблеми державного фінансового контролю та аудиту в Україні: збірник статей за матеріалами круглого столу. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2015. – С. 32 – 37.
8. Романів С.Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні / С.Р. Романів, Н.П. Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – 2016. – №10. – С. 985 – 990.
9. Михайлишин Н.П. Концепція створення спільної цінності: новий погляд на формування цінностей компанії / Н.П. Михайлишин, С.Р. Романів // Економіка та суспільство: Електронне наукове фахове видання. – Мукачево. – 2016. – № 2. – С. 312 – 317.
10. Михайлишин Н.П. Соціальний аудит: становлення та розвиток / Н.П. Михайлишин // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали IV міжнародної науково-практичної кон-ференції. – Тернопіль: ТНЕУ.–2016.– С.378 -379.
11. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: монографія. – Тернопіль: Крок, 2016. – 362. (Соціальний аудит: теоретичні основи і методика проведення. – С.144-166).