Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Економічна експертиза та аудит бізнесу» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

З 5 по 7 грудня 2017 року була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Економічна експертиза та аудит  бізнесу» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Акредитаційну експертизу проводила  комісія у складі голови комісії, д.е.н., професора, завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету Редченка К.І. та експерта, д.е.н., професора, завідувача кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Сумського державного університету Савченка Т.Г.

За результатами роботи експертна комісія підготувала висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Економічна експертиза та аудит  бізнесу», який опубліковано на офіційному веб-сайті Тернопільського національного економічного університету.