Конференція АПУ “25-річчя аудиту в Україні: підсумки та перспективи розвитку”

З нагоди 25-річчя аудиторської діяльності в Україні 21 квітня 2018 року відбулася конференція Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України “25-річчя аудиту в Україні: підсумки та перспективи розвитку“. У роботі заходу також взяли участь в.о. зав.кафедри аудиту, ревізії та аналізу Факультету обліку і аудиту ТНЕУ к.е.н., доцент Адамик Оксана Василівна та к.е.н., доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу Щирба Маркіян Теодорович.
Мета конференції полягала у наданні учасникам інформації про поточний стан аудиторської діяльності в Україні, про здобуті результати за 25 років роботи та про хід виконання законодавчих реформ у сфері аудиту.
Зародження аудиторської діяльності пов’язують з прийняттям 22 квітня 1993 року Закону України «Про аудиторську діяльність». Символічним є те, що святкування 25-річчя співпало з введенням в дію нового Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який було розроблено з метою наближення національного законодавства у сфері аудиту до норм ЄС. Це ставить перед фахівцями нові виклики, що стосуються реформування регуляторів аудиторської діяльності,  проведення обов’язкового аудиту, підвищення якості аудиторських послуг.