Міжнародна конференція у Житомирі

Наукові школи професорів Дерія Василя Антоновича і Пушкаря Михайла Семеновича представили свої наукові здобутки на 12 міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу» у Житомирському державному технологічному університеті.  У конференції взяли безпосередню участь 35 докторів економічних наук, 6 докторантів та більше 30 кандидатів економічних наук зі спеціальності бухгалтерський облік, аналіз і аудит з 19 вищих навчальних закладів та наукових установ. Тернопільський національний економічний університет на конференції представили д.е.н., професор Пушкар Михайло Семенович, д.е.н., професор Дерій Василь Антонович та докторант, к.е.н., доцент Семанюк Віта Зіновіївна.