Науково-практичний круглий стіл «ФІНАНСОВА ТА НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ ТА АУДИТУ»

23 квітня 2019 року відбувся науково-практичний круглий стіл на тему: «Фінансова та нефінансова звітність підприємства: проблеми її формування та аудиту» організований кафедрою економічної експертизи та аудиту бізнесу факультету обліку і аудиту ТНЕУ.
У заході взяли участь представники професорсько-викладацького складу кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу і члени студентського наукового товариства.
З вітальним словом до гостей та учасників заходу звернулася к.е.н., доцент, в. о. завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу Оксана Василівна Адамик, яка зазначила, що на науково-практичний круглий стіл винесено дуже цікаву тему: «Фінансова та нефінансова звітність підприємства: проблеми її формування та аудиту». Науковець зазначила, що оскільки наша держава робить поступ у Європейський Союз є необхідність адаптації законодавства і бухгалтерського обліку до європейських норм та дослідження багатьох дискусійних питань з даної проблематики. Під час свого виступу в.о. завідувача кафедри відзначила актуальність теми, винесеної на обговорення на даному науковому заході та побажала студентам творчої наснаги та ентузіазму.
До привітання приєдналася координатор студентського наукового гуртка та модератор круглого столу, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу, Марія Михайлівна Шестерняк, яка зазначила, що Євроінтеграція вимагає від українських підприємств якісних змін не лише виробничого, а й управлінського процесу, які необхідні для успішної конкурентоздатної їх роботи в майбутньому. Фінансова та нефінансова звітність, оформлена за міжнародними стандартами, є зрозумілою для іноземних інвесторів чи партнерів, що є важливою передумовою формування сприятливих умов для розвитку міжнародної співпраці. Тому тематика даного науково-практичного круглого столу є надзвичайно актуальною.
Учасники заходу заслухали доповіді з цікавими презентаціями, які представили:
1. Біляк Анна (група ОАБм-11), тема доповіді: «Нефінансова звітність підприємства та етапи її формування» (науковий керівник: к.е.н., доцент Серединська В. М.);
2. Домітрак Любов (група ОАБ-41), тема доповіді: «Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації» (науковий керівник: к.е.н., доцент Адамик О. В.);
3. Данилюк Софія (група ОАБм-12), тема доповіді: «Вимоги щодо розширеного звітування за результатами діяльності підприємства» (науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Голінач Л. І.);
4. Луб Наталія (група ОАБ-31), тема доповіді: «Інформаційна прозорість у контексті підготовки звітності» (науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Черешнюк О. М.);
5. Чорна Яна (група ОАБ-41), тема доповіді: «Інноваційний аудит фінансової звітності за міжнародними стандартами: перспективи впровадження в Україні» (науковий керівник: к.е.н., доцент ст. викладач Шестерняк М. М.).
6. Коновалова Анастасія (група ОАБ-41), тема доповіді: «Вплив нефінансової звітності на репутаційний капітал підприємства» (науковий керівник: д.е.н., доцент Семанюк В. З.);
7. Мочулянська Діана (група ОАБ-41), тема доповіді: «Інформаційні запити користувачів фінансової звітності» (науковий керівник: к.е.н., доцент Михайлишин Н. П.);
8. Тихович Наталя (група ОАБм-12), тема доповіді: «Проблеми аудиту фінансової звітності в умовах переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» (науковий керівник: к.е.н., викладач Шестерняк М. М.);
9. Качан Анастасія (група ОАБ-41), тема доповіді: «Соціально-екологічні показники у нефінансовій звітності підприємства» (науковий керівник: д.е.н., доцент Семанюк В. З.);
10. Волочай Олена (група ОАБ-31), тема доповіді: «Роль економіки довіри при формуванні звітності» (науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Черешнюк О. М.);
Виступи студентів викликали жваву дискусію та цікаві запитання.
Підсумовуючи, модератор круглого столу Марія Михайлівна Шестерняк, ще раз наголосила на актуальності питань, які обговорювались та відзначила високий рівень доповідей усіх учасників.
На завершення заступник декана факультету обліку і аудиту, кандидат економічних наук, доцент Бурденюк Тарас Григорович нагородив студентів-учасників подяками за наукові досягнення і успішний виступ на науково-практичному круглому столі «Фінансова та нефінансова звітність підприємства: проблеми її формування та аудиту».