Про кафедру

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу функціонує з 29 серпня 2014 року шляхом злиття кафедри аудиту, ревізії та контролінгу і кафедри економічного аналізу і статистики.

До цього кафедра економічного аналізу і статистики функціонувала при факультеті фінансів, а кафедра аудиту, ревізії та контролінгу – при факультеті обліку та аудиту. Ці кафедри пройшли довгий шлях свого становлення і є одними із перших в університеті.

Кафедра економічного аналізу була створена в 1971 році.
Кафедра статистики як самостійний структурний підрозділ існувала з 1969 року.
Кафедра аудиту, ревізії та контролінгу як структурний підрозділ університету розпочинала свою діяльність з назви «кафедра аудиту» (1992 р.), потім була перейменована на кафедру обліку, ревізії і аудиту (2001 р.) та згодом на кафедру аудиту, ревізії та контролінгу (2009 р.).
Кафедра аудиту, ревізії та аналізу – це педагогічний, науковий центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи із сучасних розділів науки про аудит, ревізію, аналіз, статистику.
Зміни назв кафедри не мали формального характеру і не проводилися ради зміни вивіски. Щоразу при черговому перейменуванні кафедри враховувались запити науки і практики та перспективи розвитку економіки.
Нині накафедрі аудиту, ревізії та аналізу працює 23 особи (серед них 21 науково-педагогічний працівник, з яких 2 – доктори економічних наук, 19 – кандидати наук; 2 старших лаборанти).

 

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу єдина в Україні здійснює підготовку фахівців за такою творчою, перспективною спеціалізацією як «ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА АУДИТ БІЗНЕСУ».

З метою підвищення рівня знань і вмінь студентів, їх конкурентоспроможності на ринку праці, Кафедра аудиту,ревізії та аналізу:
– організовує круглі столи, семінари, науково-практичні конференції;
– підтримує тісні зв’язки з потенційними працедавцями;
– організовує стажування студентів в аудиторських фірмах, органах державного фінансового контролю, контролюючих відділах підприємств;
– ініціює участь студентів у різноманітних міжнародних проектах та програмах;
– проводить тренінги зі спеціальності з прикладним програмним забезпеченням 1 С «Бухгалтерія».
Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях.