Про професію

Економічна експертиза – унікальна спеціалізація у межах спеціальності 071 «Облік  і оподаткування». На даний час таких фахівців в Україні недостатньо, а готують їх лише у Тернопільському національному економічному університеті. Студенти мають змогу отримати ґрунтовні знання і навики із судово-економічної експертизи, оцінки майна та бізнесу, організації і методики судово-економічної експертизи, контролю за фінансово-економічною діяльністю підприємств, експертної оцінки правопорушень у сфері економіки підприємств, аудиторських процедур, аудиту, організації і методики аудиту.

Працювати у цій сфері діяльності

– престижно, бо фахівець має солідний суспільний статус та повагу в людей;

– цікаво, бо постійно доводиться працювати з великою кількістю документів, над підвищенням своєї кваліфікації і розвивати власний інтелект;

– вигідно, адже заробітна плата висока та стабільна (можливі доплати, премії).