Пушкар Михайло Семенович

Пушкар Михайло Семенович
Посада: професор кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Телефон: (0352)47-50-50*12-293, Внутрішній: 12-293.
Кабінет: 2413
Скринька: m.s.pushkar@tneu.edu.ua

Публікації:
1. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): монографія. – Тернопіль, Карт-бланш, 2006. – 334с.
2. Пушкар М. С. Створення інтелектуальної системи обліку: монографія. – Тернопіль, 2007. – 359 с.
3. Пушкар М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: монографія. – Тернопіль, 2007. – 359 с.
4. Пушкар М. С. Теорія і практика формування облікової політики: монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2009. – 260 с. (співавтор Щирба М.Т.).
5. Пушкар М. С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація: монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 336 с.
6. Пушкар М. С. Illogicality Of Modern Accounting Science Title and Connect / М. С. Пушкар // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації (Міжнародний науковий журнал). – 2016. – Випуск 2. – С. 9-17.