Щирба Ірина Маркіянівна

Щирба Ірина Маркіянівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: i.shchyrba@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів:
1. Організація і методика аудиту.
2. Звітність підприємств.

Публікації:
1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія; за ред. д.е.н., професора В.А.Дерія. – Тернопіль : Крок, 2016.-362с.
2. Щирба І. М. Облікова політика як інструмент організації управлінського обліку на підприємстві / І. М. Щирба, М. Т. Щирба, М. М. Щирба // Економіка і суспільство, № 8. – 2017. – С. 234-241
3. Щирба І. М. Контроль в системі управління підприємством / І. М. Щирба // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 419-421
4. Щирба І. М. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку у глобальному інформаційному суспільстві / І. М. Щирба, М. Т. Щирба, М. М. Щирба // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: К.: «Інформ.аналіт. агенство». – 2016. – С. 324-328
5. ShchyrbaI. Zastosowaniemetodanalitycznychwaudyciesprawozdaniafinansowego/ I. Shchyrba // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 385-394
6. Shchyrba I. Audit in Ukraine: features of management / I.Shchyrba // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет конф., Луцьк, 8 груд. 2016 р., Частина 1 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 459-462.