Щирба Маркіян Теодорович

Щирба Маркіян Теодорович
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: m.shchyrba@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів:
1. Аудит
2. Організація і методика аудиту
3. Звітність підприємств

Публікації:
1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія; за ред. д.е.н., професора В.А.Дерія. – Тернопіль : Крок, 2016.-362с.
2. Щирба М. Т. Облікова політика як інструмент організації управлінського обліку на підприємстві / І. М. Щирба, М. Т. Щирба, М. М. Щирба // Економіка і суспільство, № 8. – 2017. – С. 234-241
3. Щирба М. Т. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку у глобальному інформаційному суспільстві / І. М. Щирба, М. Т. Щирба, М. М. Щирба // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: К.: «Інформ.аналіт. агенство». – 2016. – С. 324-328
4. Щирба М. Т. Методичні аспекти аудиту ефективності / І. М. Щирба, М. Т. Щирба, М. М. Щирба // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 1061- 1066
5. Щирба М. Т. Аудит ефективності і аудит фінансової звітності: порівняльний аспект/ І. М. Щирба, М. Т. Щирба, М. М. Щирба // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємства: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 17-18 квітня 2015 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 240-242
6. Щирба М. Т. Роль міжнародної федерації бухгалтерів в управлінні професійними бухгалтерами на міжнародному рівні / М. Т. Щирба // Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кременчук, 19-21 лютого 2015 р.). – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2015. – С. 294-295.