Вступнику

ЗАПРОШУЄМО ДО ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ

для здобуття ступеня «бакалавр» та «магістр» за освітньою програмою

«ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА АУДИТ БІЗНЕСУ»

Впровадження нової освітньої програми зумовлено гострим дефіцитом фахівців

з вищою освітою в галузі економічної експертизи та аудиту

Ми готуємо фахівців для таких сфер професійної діяльності:

науково-дослідної;
проектно-економічної;
аналітичної;
організаційно-управлінської
експертної;
оціночної;
педагогічної тощо.
Наші випускники мають змогу працювати:

державних спеціалізованих установах;
органах державної і муніципальної влади;
науково-дослідних інститутах судових експертиз;
консалтингових, аудиторських, юридичних та оціночних фірмах;
правоохоронних та судових органах;
фінансових, кредитних та страхових установах;
саморегулівних організаціях оцінювачів;
економічних, фінансових та аналітичних підрозділах підприємств та організацій;
вищих навчальних закладах.
Навчання здійснюється на денній та заочних формах

за держзамовленням та на контрактній основі

Можливе паралельне навчання та здобуття вищої освіти