Романів Світлана Романівна

Романів Світлана Романівна
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50*12-302
Кабінет: 2417
Скринька: s.romaniv@tneu.edu.ua

Публікації:
1. Романів С.Р. Критична оцінка застосування багатофакторних моделей для оцінки фінансового стану підприємства / Романів С.Р., Романів Р.В. // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми та перстективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління».- Львів, 2011.- С.396-399.
2. Романів С.Р. Кадровий аудит : його сутність, завдання та основні елементи / Романів С.Р. // Тези доповідей за матеріалами наукової Інтернет-конференції «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економі-ки». – Камянець-Подільський, 2011. – С.244-245.
3. Романів С.Р. Теоретичні засади формування сучасної системи внутрігосподарського контролю / Романів С.Р. // Матеріали науково-практичної конференції: «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства».- Львів, 2012.-С.276-277.
4. Шестерняк М.М. Проблемні аспекти класифікації витрат спільної діяльності / Шестерняк М.М., Романів С.Р. // Економічний аналіз : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики. – Випуск 8.- Частина 2. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С.416-422.
5. Голяш І.Д. Прогнозний аналіз ефективності функціонування підприємства / Голяш І.Д., Романів С.Р. // Економічний аналіз : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики. – Випуск 9.-Тернопіль : ТНЕУ, 2012.-С.95-97.
6. Романів С.Р. Аналіз фінансового стану підприємства : питання ліквідності / Романів С.Р. , Івахів Ю.О. // Збірник КНЕУ ім. Вадима Гетьмана «Фінанси, облік і аудит». – К.:КНЕУ, 2013. – №2(22). – С.198-204.
7. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / Задорожний З.В., Крупка Я.Д., Романів Р.В., Романів С.Р. та інші, всього 10осіб. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013.-294с. (С.44-54).
8. Аудит : навч.посібник / Пушкар М.С., Лучко М.Р., Будник Л.А., Романів С.Р. та інші, всього 13осіб. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.-275с. (С.52-61).
9. Романів С.Р. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом / Романів С.Р., Голяш І.Д., Романів Р.В. // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2015. – №5. – С.1025-1030.
10. Романів С.Р. Концептуальні засади сучасної системи контролінгу / Романів С.Р. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці».- Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015.- С.-128-130.
11. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія / Дерій В.А., Голяш І.Д., Будник Л.А., Романів С.Р. та інші, всього 22 особи. – Тернопіль : Крок, 2016.-362с.- (С.166-187).
12. Романів С.Р. Суть мотивації трудової діяльності персоналу / Романів С.Р. // Materials of International scientific and practical conference «Еconomics,science, education : integration and synergy».- Bratislava. – 2016.- С.38-39.
13. Романів С.Р. Порядок проведення внутрішнього аудиту системи корпоративного управління підприємства / Романів С.Р. // Матеріали VIМіжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні». – Тернопіль, 2016.- С.386-388.
14. Романів С.Р. Економічна експертиза : її сутність і роль у сфері контролю / Романів С.Р., Голяш І.Д. // Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові економічні дослідження : теорії та пропозиції».- Запоріжжя, 2016.- С.76-78.
15. Романів С.Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні / Романів С.Р., Михайлишин Н.П. // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – №10. – С.979-985.
16. Романів С.Р. Основні напрямки удосконалення правового регулювання судово-економічної експертизи в Україні / Романів С.Р., Голяш І.Д. // Економіка та суспільство. – Мукачів : Мукачівський державний університет. – 2017. – №10. – C.796-801.